Program Unggulan SDI

  1. Menggunakan Kurikulum Diknas

  2. Tahsin & Tahfidz Bersanad

  3. Tahsin & Tahfidz Metode Nurul Bayan

  4. Tahfidz 2 Juz pertahun

  5. Berbahasa Arab Aktif dengan native speaker

  6. Outing Class Setiap Bulan

  7. Memanah setiap 2 pekan

  8. Parenting Bulanan “ Madrasah Ayah Bunda & Murojaah Kubro“